חברי ועדת הבחירות 2021

מחוז שם משפחהשם פרטי
ירושליםקופמןאייל -  יו"ר ועדת הבחירות 
ירושליםקירש אמיר 
צפוןברמןיפית
צפוןארנפלדאביטל
מרכזברוךשרון
מרכז גבריאלגילי
מרכזחיימובאושר
דרוםאלעזראירדנה
ההסתדרות אלין זילברשטין