לוח זמנים

תאריך פעולה הערות
26/10/2021 בחירת ועדת הבחירות כינוס מרכז הסתדרות המח"ר
02/11/2021 פרסום ספר הבוחרים
07/11/2021 מועד אחרון להגשת ערעורים - ספר הבוחרים
14/11/2021 סיום הדיון בערעורים ופרסום ספר הבוחרים הסופי
18/11/2021 פרסום הצרופים של יחידות ההצבעה
18/11/2021 הגשת מועמדות לצירי הועידה הוקדם ביום (שישי)
29/11/2021 סיום הגשת מועמדות לצירי הועידה עד 12:00 בצהריים
01/12/2021 פרסום רשימת המועמדים
05/12/2021 סיום הגשת ערעורים על רשימת המועמדים עד 12:00 בצהריים
08/12/2021 פרסום רשימת המועמדים הסופית
09/12/2021 פרסום יחידות ההצבעה - קלפיות הוקדם ביום (שישי)
15/12/2021 יום הבחירות
28/12/2021 הגשת מועמדות ליו"ר הסתדרות המח"ר עד השעה: 12:00
11/01/2022 ועידת הסתדרות המח"ר